Ikäkaudet

Partio-ohjelma kaikille ikäkausille sijaitsee osoitteessa ohjelma.partio.fi.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Tarpojat

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Vaeltajat

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Aikuiset

Aikuiset tukevat lasten ja nuorten toimintaa osallistumalla viikkotoimintaan, retkille ja leireille. Lasten ja nuorten kanssa toimimisen lisäksi partio kannustaa aikuisia kouluttautumaan. Aikuinen voi kouluttautua partiossa muun muassa eri ikäkausiryhmien johtajaksi, lippukunnan johtajaksi, projektin johtajaksi ja kouluttajaksi. Lisäksi hän voi kasvattaa taitojaan erilaisilla kursseilla, joissa opitaan niin erätaitoja, ensiapua, leikkiä kuin partiokisojen järjestämistäkin.

Dinot

Vartion toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki yli 15-vuotiaat nykyiset, entiset ja tulevat jäsenet sekä muut, jotka haluavat tukea ToErin toimintaa. Dino-porukalla voimme tehdä erilaisia aktiviteettejä. Seuraa ilmoittelua Facebookissa liittymällä ToEr -Dinot -ryhmään.

ToEr:n Kilta Kerran partiolainen – aina partiolainen

Kiltatoiminta on perinteikäs kansainvälinen partiomuoto. Kiltatoiminta on tarkoitettu aikuisille aktiiviuran päättäneille, tai reservissä oleville partiolaisille. Kiltatoiminnassa vaalitaan partioaatetta ja perinteitä, mutta myös osallistutaan tämän päivän toimintaan ja autetaan lippukuntaa erilaisissa projekteissa. ToEr:n Kilta on Suomen Pyhän Yrjänän Kiltojen (SPYP) ja sitä kautta myös maailman laajuisen kiltajärjestön: International Scout and Guide Fellowship (ISGF) jäsen

Kilta kokoontuu joka toinen kuukausi kiltailtaan. Lisäksi osallistumme tarvittaessa lippukunnan, piirin ja järjestön toimintaan, sekä teemme retkiä ja pidämme saunailtoja partiohaukan merkeissä. Kilta ilmoittaa toiminnastaan Akaan Seudun järjestöpalstalla, sekä sähköpostilla. Päätapahtumat näkyvät myös lippukunnan sivuilla

Lisätietoja kiltatoiminnasta:

Kiltamestari Pasi ”Papu” Kylmälä puh. 040 4842262, papu.kilta(at)gmail.com

Kiltavouti Juha ”Juuso” Kosonen puh. 050 5169146